Szenzoros fejlesztő foglalkozás

A komplex szenzoros mozgásfejlesztő program az iskolaérettség elérésén  túl, a kisiskolások agyi- és idegrendszer fejlődését alapozza meg, mely szükséges a lelki egyensúlyukhoz és az írás-olvasás-számolás-szövegértés elsajátításához egyaránt.

Célunk, hogy nagycsoportos óvodásaink szorongások nélkül, magabiztossággal kezdjék meg az iskolát, kisiskolásaink pedig megerősödjenek szerzett tudásukban.

A kiscsoportos foglalkozásokon szerepet kap többek között a figyelem- és memóriafejlesztés, a koordináció, az egyensúlyérzék- és a térérzékelés fejlesztése, a szociális érzékenység növelése, a testtudat erősítése, a finommozgások fejlesztése…stb.

Napjainkban egyre nő a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek száma. Ezek a mozgásos foglalkozások, képesek serkenteni a központi idegrendszer érését, így tudatos és folyamatos gyakorlásuk révén az esetleges hiányosságok csökkenhetnek. A mozgás nélkülözhetetlen alapja a gyerekek fejlődésének, amelynek optimális megléte hozzájárul az iskolai teljesítményhez is és ezáltal az önbizalom meglétéhez, megerősítéséhez.

A foglalkozás ajánlott az 5-8 éves korosztálynak eddigi  teljesítménytől függetlenül, kiegészítésnek-prevenciónak egyaránt.

Oktató: Berecz Zoltán 

Elérhetőség: 06 20 296 19 89