Gyermekjóga

Az OVIJÓGA (4-6 éves gyermekek) foglalkozást úgy kell elképzelni, mint egy nagy játszóteret, ahol egy mesekeretre vannak felfűzve a mozgásos elemek. A gyakorlatok a mesével együtt folyamatosan áramolnak. Az ovijógán vannak lazító-hajlító, figyelem, koncentráció, egyensúlyérzék fejlesztő, feszültségoldó, önbizalomerősítő és légzőgyakorlatok. Relaxáció és érzelmi intelligenciát fejlesztő játékok. A gyerekek nagy élvezettel gyakorolják a jóga több ezer éves módszerét, melybe beépült a tudatos mozgásfejlesztés szemlélete.

 A SULIJÓGA (7-9 éves gyermekek, illetve a 10-12 éves gyermekek) célja a gerinc prevenció, a figyelem fejlesztése, a tudatosítás. A gyakorlatok itt is játékosak, a zene nagyobb hangsúlyt kap, a kitartások hosszabbak, sok a dinamikus vagy páros jógaelem. Az ászanák pontosságára nagyobb hangsúlyt fektetünk. Egy évben 40 alap ászana tanulnak meg a gyerekek, így év végére lesz egy alap, biztos jógatudásuk. A mai iskoláskorú gyerekek nagyon sokat ülnek a számítógép, tévé előtt, sokat játszanak telefonon. Nincs harmónia a fejlődésükben. A mozgásfejlesztés ezért itt is beépül az órákba, csak már magasabb szinten. 

A TINIJÓGA (12-18 éves korig) célja a kiegyensúlyozott életmód megteremtéseami ebben az életkorban különösen fontos. A gyerekek ilyenkor önmagukkal szemben nagyon kritikusak, önbizalom hiányosak vagy épp ellenkezőleg. Az aktív, izzasztó mozgás nagyon jót tesz a zaklatott idegrendszernek. A dinamikus gyakorlatokat itt nem mesekeretben, hanem konkrét cél érdekében végezzük (pl.: önbizalom erősítés, fogyás, erősítés, tisztítás stb.) Kevesebb a játék, helyettük páros illetve csoportos jógagyakorlatokat végzünk, célzott beszélgetésekkel.

Összességében a jóga minden korosztálynak lehetőséget kínál a mozgásra, mozgásfejlődésre, és a lelki feltöltődésre. 

MOZGÁSFEJLESZTŐ JÓGA 

A maximum 4 fős csoportokban – egyéni különbségek figyelembevételével, a gyermekek életkorához és fizikai állapotához igazodva történik a fejlesztés. A teljes testet átmozgató foglalkozás 45-60 perc. 

Akiknek segíthet a mozgásfejlesztő gyermekjóga:

  • mozgásfejlődésükben megkésetteknek vagy elmaradottaknak 
  • koordinálatlan mozgás, motoros ügyetlenség
  • tanulási- és részképesség zavarral rendelkező gyerekeknek
  • koraszülötteknek
  • fennmaradó csecsemőkori reflexek;
  • beszédhiba, megkésett beszédfejlődés
  • egyszerre csak egyetlen utasítást tud megjegyezni;
  • finommotorikus fejletlenség (apró kéz-mozdulatok ügyetlenek);
  • a téri tájékozódás zavara, figyelemzavar;

Óvodásoknál egy mesekeretre vannak felfűzve a mozgásos elemek, az erősítő és lazító, figyelem és koncentrációfejlesztő, feszültségoldó és légzőgyakorlatok.  A foglalkozások szerves része a relaxáció, az érzelmi intelligenciát fejlesztő és az önbizalom erősítő játékok. 

Az iskolások fejlesztése sok keresztező mozgást, struktúrált gyakorlatokat  tartalmaz, melyekkel jelentősen javulhat a gyermekek teljesítőképessége, rendszerező képessége, tanulási sebessége. 

Lehetőség van a gyermek mozgásfejlettségének részletes vizsgálatát is kérni, a vizsgálat eredményéről és javaslatról írásban kap a szülő tájékoztatást..

 

Oktató: Kupcsek Ilona 
Elérhetőség: 06 70 779 6258