Somogyi Petra

Névtelen terv (27)

Óvodapedagógus, gyógypedagógus

 Majd 20 éve foglalkozom gyerekekkel, diplomáimat az ELTE Óvónőképző Kar és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar pszichopedagógia szakon szereztem. Nem kis feladat a szülők számára a hat éves korhoz kötött szigorított iskolakötelezettség. Ezért a legfőbb célom a foglalkozásaim során, hogy a gyermekek természetes fejlődési folyamatait több oldalról támogassam, megerősítsem, így biztosítva számukra a gördülékeny és stresszmentes iskolakezdést.

Az órák mozgásos élményen alapulnak, ami az óvodáskor tanulási folyamatainak legfőbb feltétele és terveim szerint öt részből fognak állni, amelyek a következők: önkifejezés-feladattudat-kudarctűrés növelése, sorrendiség és memóriafejlesztés, mozgáskoordináció és a domináns oldal kialakulásának megsegítése, érzékelés-észlelés erősítése és végül, de nem utolsó sorban az írás előkészítése, különböző mozgásos gyakorlatok által.